Kalkulator mas - SiatkiDane:
Średnica prętów wzdłużnych:
Średnica prętów poprzecznych:
Oczko wzdłużne:
Oczko poprzeczne:
Długość prętów wzdłużnych:
Długość prętów poprzecznych:
Metry kwadratowe:
(do: ilość sztuk na zadaną powierzchnię)
Wynik:
Masa pojedynczej siatki: kg
Powierzchnia pojedynczej
siatki:
m2
Ilość sztuk przy
danej powierzchni:
szt.
Masa danej powierzchni: kg